บทความ

จัดกิจกรรมสัมมนา : เพื่อละลายพฤติกรรมในการทำงาน “ ทีมเวิร์คโปรแกรมวินสปีด”

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

จัดกิจกรรมสัมมนา  :    เพื่อละลายพฤติกรรมในการทำงาน “ ทีมเวิร์คโปรแกรมวินสปีด”

เมื่อวันที่  21  –  23  ตุลาคม  2560  ณ. เกาะช้าง   จังหวัด ตราด

Share :