บทความ

ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

พนักงานบริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดวานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

 

Share :