บทความ

ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 โดยตรวจ Antigen test ให้กับพนักงานทุกคน

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์  อินเตอร์เทรด จำกัด
และบริษัท ในเครือ

ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 โดยตรวจ Antigen test   ให้กับพนักงานทุกคน ก่อนกลับภูมิลำเนา และ หลังกลับเข้าทำงาน ช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 28/12/2564 และ 4/01/2565

Share :