บทความ

ระบบการพิมพ์ Digital คืออะไร?

ระบบงานพิมพ์ดิจิทัล คืออะไร?

ระบบงานพิมพ์ digital คือ ระบบการพิมพ์ที่ใช้เครื่องพิมพ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ โดยรับข้อมูลไฟล์งานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์มาพิมพ์ลงบนวัสดุโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องใช้เพลทหรือแม่พิมพ์ในการพิมพ์เหมือนระบบการพิมพ์แบบดั้งเดิม เช่น ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ทหรือระบบการพิมพ์ซิลค์สกรีน เป็นต้น การพิมพ์ระบบนี้ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน เพราะลดขั้นตอนกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนลงไปได้มาก อาทิ การทำฟิล์ม หรือ การทำแม่พิมพ์ ทำให้สามารถผลิตได้รวดเร็ว เหมาะกับงาน On Demand และมีขั้นต่ำน้อย

ระบบงานพิมพ์ digital แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • ระบบ Inkjet เป็นระบบการพิมพ์ที่ใช้หัวพิมพ์ขนาดเล็กพ่นหมึกลงบนวัสดุพิมพ์ โดยหมึกที่ใช้อาจเป็นหมึกน้ำหรือหมึกผง
 • ระบบ Laser เป็นระบบการพิมพ์ที่ใช้เลเซอร์ในการถ่ายทอดข้อมูลภาพหรือข้อความลงบนวัสดุพิมพ์ โดยหมึกที่ใช้อาจเป็นหมึกน้ำหรือหมึกผง

ระบบ Inkjet เหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง เช่น ภาพถ่าย โปสเตอร์ เป็นต้น ในขณะที่ระบบ Laser เหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่มีปริมาณมาก เช่น หนังสือ นิตยสาร เป็นต้น

ปัจจุบัน ระบบงานพิมพ์ digital ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีข้อดีหลายประการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็ว ต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงมาก และความสามารถในการพิมพ์งานที่มีความละเอียดสูงและสีสันสดใส

ข้อดีของงานพิมพ์ดิจิทัล?

 • สามารถทำการผลิตได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการ
 • สามารถพิมพ์งานได้ตั้งแต่จำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก
 • ต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก
 • สามารถพิมพ์งานที่มีความละเอียดสูงและสีสันสดใส
 • เหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น ใบปลิว โบรชัวร์ นามบัตร ปฏิทิน เป็นต้น

ข้อเสียของงานพิมพ์ดิจิทัล?

 • ราคาต้นทุนต่อแผ่นค่อนข้างสูง
 • ความละเอียดในการพิมพ์ต่ำกว่าระบบ Offset

ประเภทของงานพิมพ์ด้วยระบบดิจิทัล

 • ใบปลิว โบรชัวร์
 • นามบัตร บัตรเชิญ
 • ปฏิทิน
 • โปสเตอร์
 • ภาพถ่าย
 • หนังสือ นิตยสาร
 • บรรจุภัณฑ์
 • ป้ายโฆษณา

งานพิมพ์ดิจิตอลคือ

Share :