บทความ

ระบบการพิมพ์ Offset

Offset

เป็นระบบการพิมพ์ที่ได้รับความนิยมเรื่องคุณภาพงานที่คมชัด สีสัน สวยงาม และรองรับการพิมพ์สีพิเศษ สามารถพิมพ์ได้บนหลากหลายวัสดุ อาทิ กระดาษ หนัง (บางประเภท) และพลาสติก, PVC, PP

ขอบคุณข้อมูลจาก https://iop.co.th/print_digital.php

Share :