บทความ

ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ต Offset คือ?

ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ต Offset คือ?

ระบบงานพิมพ์ offset เป็นระบบการพิมพ์แบบอนาล็อกที่ใช้แม่พิมพ์แบบพื้นราบในการถ่ายทอดหมึกลงบนวัสดุพิมพ์ โดยหมึกจะถ่ายโอนจากแม่พิมพ์ไปยังแผ่นยางหรือลูกกลิ้ง จากนั้นจึงถ่ายโอนไปยังวัสดุพิมพ์

ขั้นตอนการพิมพ์ offset ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

 1. การเตรียมแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ offset ทำจากแผ่นอะลูมิเนียมหรือสังกะสีที่เคลือบด้วยสารเคมี จากนั้นจึงใช้ฟิล์มถ่ายโอนภาพที่ต้องการลงบนแม่พิมพ์
 2. การเตรียมหมึก หมึกที่ใช้พิมพ์ offset มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัสดุพิมพ์ที่ต้องการพิมพ์ เช่น หมึกน้ำ หมึกน้ำมัน หมึกพิมพ์ออฟเซต เป็นต้น
 3. การพิมพ์ หมึกจะถูกนำไปฉาบลงบนแม่พิมพ์ จากนั้นแผ่นยางหรือลูกกลิ้งจะรับหมึกจากแม่พิมพ์และถ่ายโอนไปยังวัสดุพิมพ์
 4. การอบแห้ง หมึกพิมพ์ offset จะต้องผ่านการอบแห้งเพื่อให้แห้งสนิท

ข้อดีระบบงานพิมพ์ offset

 • สามารถพิมพ์งานได้หลากหลายวัสดุ เช่น กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น
 • สามารถพิมพ์งานที่มีความละเอียดสูงและสีสันสดใส เนื่องจากมีความละเอียดของเม็ดสกรีนถึง 175-200 เส้น/นิ้ว
 • เหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่มีจำนวนปานกลางถึงมาก
 • พิมพ์งานปริมาณมากด้วยระยะเวลารวดเร็ว
 • ค่าใช้จ่ายถูกกว่าระบบ Digital Printing เมื่อจำนวนสั่งพิมพ์สูงขึ้น

ข้อเสียระบบงานพิมพ์ offset

 • ต้นทุนการผลิตอาจสูงสำหรับงานพิมพ์ที่มีจำนวนน้อย
 • ใช้เวลาในการผลิตนานกว่าระบบการพิมพ์แบบอื่น

ระบบงานพิมพ์ offset นิยมใช้ในงานพิมพ์หลายประเภท เช่น

 • หนังสือ นิตยสาร
 • บรรจุภัณฑ์
 • ป้ายโฆษณา
 • ฉลากสินค้า
 • เอกสารราชการ เป็นต้น

นอกจากนี้ ระบบงานพิมพ์ offset ยังถูกนำมาใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องใช้ความละเอียดสูงและสีสันสดใส เช่น งานพิมพ์ภาพถ่าย โปสเตอร์ เป็นต้น

Share :