บทความ

ระบบการพิมพ์อิงค์เจ็ท Inkjet คือ?

ระบบการพิมพ์อิงค์เจ็ท Inkjet คือ?

ระบบงานพิมพ์ inkjet เป็นระบบการพิมพ์แบบดิจิทัลที่ใช้หัวพิมพ์ขนาดเล็กพ่นหมึกลงบนวัสดุพิมพ์ โดยหมึกที่ใช้อาจเป็นหมึกน้ำหรือหมึกผง

 

สามารรถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้

1) งานพิมพ์อิงค์เจ็ท อินดอร์ (Inkjet Indoor Printing)

2) งานพิมพ์อิงค์เจ็ท เอ้าท์ดอร์ (Inkjet Outdoor Printing)

3) งานพิมพ์อิงค์เจ็ท หมึกยูวี (Inkjet UV Printing)

4) งานพิมพ์อิงค์เจ็ท บนผ้า (Inkjet Digital Textile Printing)

          1) งานพิมพ์อิงค์เจ็ท อินดอร์ (Inkjet Indoor Printing) เป็นงานพิมพ์ที่ใช้สําหรับงานติดตั้งภายในอาคาร ระยะมองใกล้ ประมาณ 1-5 เมตร งานมีความละเอียดสูง สีสันสดใส มีความคมชัด มีข้อจำกัดคือต้องใช้น้ำยาเคลือบหน้าวัสดุเพื่อให้หมึกยึดเกาะได้ดี และควรเลี่ยงแดดและลมเพื่อให้สีคงทนยาวนานขึ้น

น้ำยาเคลือบจะมีทั้งชนิดด้าน (Matte) และ ชนิดเงา (Gloss)

          2) งานพิมพ์อิงค์เจ็ท เอ้าท์ดอร์ (Inkjet Outdoor Printing) เป็นงานพิมพ์ที่ใช้สำหรับงานติดตั้งภายนอกอาคาร มีความละเอียดน้อยกว่า nkjet Indoor Printing แต่มีความทนทานต่อลม แดดและฝนสูงกว่า

          3) งานพิมพ์อิงค์เจ็ท หมึกยูวี (Inkjet UV Printing) เป็นงานพิมพ์ที่ใช้สำหรับทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเท่า Inkjet Outdoor Printing แต่มีอายุการใช้งานต่ำกว่าโดยขึ้นอยู่สถานที่ติดตั้ง คุณภาพของหมึกพิมพ์และวสัดุที่เลือกใช้

          4) งานพิมพ์อิงค์เจ็ท บนผ้า (Inkjet Digital Textile Printing) เป็นงานพิมพ์ผ้า สำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร และงานตกแต่งต่างๆ ความละเอียดของงานพิมพ์จะน้อยกว่า Inkjet Indoor Printing อายุการใช้งานจะขึ้นอยู่คุณภาพของวัสดุผ้าที่เลือกใช้ งานพิมพ์บนผ้ากำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศ

 

ระบบงานพิมพ์ inkjet แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • ระบบ Inkjet หมึกน้ำ เป็นระบบการพิมพ์ที่ใช้หมึกน้ำในการพิมพ์ โดยหมึกน้ำจะแห้งเร็วและสามารถพิมพ์บนวัสดุพิมพ์ได้หลากหลายประเภท เช่น กระดาษ ผ้า พลาสติก เป็นต้น
 • ระบบ Inkjet หมึกผง เป็นระบบการพิมพ์ที่ใช้หมึกผงในการพิมพ์ โดยหมึกผงจะต้องผ่านการอบแห้งด้วยความร้อนเพื่อให้แห้งสนิท หมึกผงมีความละเอียดสูงและทนทานต่อสภาพอากาศได้ดี

ขั้นตอนการพิมพ์ inkjet ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

 1. การเตรียมข้อมูล ข้อมูลภาพหรือข้อความจะถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัลและส่งไปยังเครื่องพิมพ์
 2. การพิมพ์ หัวพิมพ์จะพ่นหมึกลงบนวัสดุพิมพ์ตามสัญญาณดิจิทัลที่ได้รับมา
 3. การอบแห้ง หมึกพิมพ์ inkjet จะต้องผ่านการอบแห้งเพื่อให้แห้งสนิท

ข้อดีระบบงานพิมพ์ inkjet

 • สามารถทำการผลิตได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการ
 • สามารถพิมพ์งานได้ตั้งแต่จำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก
 • ต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก
 • สามารถพิมพ์งานที่มีความละเอียดสูงและสีสันสดใส
 • เหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น

ระบบงานพิมพ์ inkjet สามารถพิมพ์ได้หลากหลายวัสดุ

 • กระดาษ พีพี (PP Paper)
 • สติ้กเกอร์ พีพี (Sticker Paper)
 • สติ้กเกอร์ พีวีซี ทึบแสง (PVC Sticker)
 • สติ้กเกอร์ พีวีซี ใส (Sticker Clear)
 • ไวนิล (Vinyl)
 • แผ่นไฮอิมแพค (HIP)
 • แผ่นพลาสวูด (Plastwood Sheet) เป็นต้น

ระบบงานพิมพ์ inkjet ยังถูกนำมาใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องใช้ความรวดเร็วและทันต่อความต้องการ เช่น การพิมพ์งานฉุกเฉิน การพิมพ์งานด่วน เป็นต้น

Share :