บทความ

โครงการฝึกอบรม และสัมมนา ที่จ.ระยอง

โครงการฝึกอบรม และสัมมนา

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

หลักสูตร : การบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน

วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2560

ณ อมรพันธ์ วิลล่า รีสอร์ท จ.ระยอง

Share :