บทความ

โครงการสัมมนาดูงานสื่อโฆษณาที่ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

จัดโครงการสัมมนาดูงานสื่อโฆษณาที่ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 9 -12 กุมภาพันธ์  2560  ณ เมืองโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น

 

Share :