บทความ

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พนักงานและเจ้าหน้าที่

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  พนักงานและเจ้าหน้าที่

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ทุกวัน พุธ และ เสาร์ เวลา 17.30 -18.30 น.

ณ ลาน บริษัท ทีพลัส ครีเอชั่น จำกัด

Share :