โครงการฝึกอบรมพนักงานหลักสูตร : พัฒนาศักยภาพพนักงานและผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

บริษัท  ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์  อินเตอร์เทรด จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมพนักงาน

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร : ข้อกำหนด ISO 9001 : 2008 เชิงปฏิบัติการ

ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร : ข้อกำหนด ISO 9001 : 2008 เชิงปฏิบัติการ เมื่อเสาร์ ที่ 21  กุมภาพันธ์ 2558 ที่ ห้องประชุม บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

พนักงานบริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2559

โครงการฝึกอบรม และสัมมนา ที่จ.ระยอง

โครงการฝึกอบรม และสัมมนา บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด หลักสูตร : การบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2560 ณ อมรพันธ์ วิลล่า รีสอร์ท จ.ระยอง