ฝึกอบรมหลักสูตร : ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยบหนีไฟขั้นต้น

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด  จำกัด ฝึกอบรมหลักสูตร :  ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอบพยบหนีไฟขั้นต้น เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน  2560  

จัดกิจกรรมสัมมนา : เพื่อละลายพฤติกรรมในการทำงาน “ ทีมเวิร์คโปรแกรมวินสปีด”

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนา  :    เพื่อละลายพฤติกรรมในการทำงาน “ ทีมเวิร์คโปรแกรมวินสปีด”

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พนักงานและเจ้าหน้าที่

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  พนักงานและเจ้าหน้าที่ บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ทุกวัน พุธ และ เสาร์ เวลา 17.30 -18.30 น. ณ ลาน บริษัท ทีพลัส ครีเอชั่น จำกัด

ฝึกอบรมหลักสูตร : ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอบพยบหนีไฟขั้นต้น

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด  จำกัด ฝึกอบรมหลักสูตร :  ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอบพยบหนีไฟขั้นต้น เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม  2561