ระบบการพิมพ์ Ink-jet

เป็นระบบการพิมพ์ที่มีขั้นตอนการทำงานเช่นเดียวกับระบบดิจิตอล แต่ใช้ความร้อนเป็นตัวกลางทำให้หมึกเกิดแรงดันและพ่นสีออกมา

ระบบการพิมพ์ Offset

เป็นระบบการพิมพ์ที่ได้รับความนิยมเรื่องคุณภาพงานที่คมชัด สีสัน สวยงาม

ระบบการพิมพ์ Silk Screen

เป็นระบบการพิมพ์โดยการปาดหมึกพิมพ์ผ่านผ้าบล็อคสกรีนที่ยึดบนกรอบสื่เหลี่ยมให้ลงไปติดกับวัสดุที่จะพิมพ์

ระบบการพิมพ์ Digital

เป็นระบบงานพิมพ์ที่นำไฟล์งานที่ออกแบบไว้มาจัดหน้าด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิคออกมาเป็นงานพิมพ์คล้ายกับการทำงานของ Printer