สายแขวนสินค้า (Hanging)

รับออกแบบและผลิต สายแขวนสินค้า สายแขวนตัวอย่างสินค้า แผงใส่สินค้า 

สามารถใช้วัสดุได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับสินค้า อาทิ พลาสติกใสนิ่ม พลาสติกเซลลูลอยด์ขึ้นรูป พลาสวู๊ด HIP เหล็ก เป็นต้น 

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

รายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ปฏิทิน (Calendar)

ปฏิทิน (Calendar)

ป้ายไวนิล (Vinyl)