สินค้าเป่าลมพรีเมี่ยม

รับผลิตสินค้าเป่าลมพรีเมี่ยม ใช้พลาสติกที่ความยืดหยุ่นสูง ทนทาน ขึ้นเป็นรูปสามมิติและเก็บลม 

อาทิ ตุ๊กตาล้มลุกเป่าลม ห่วงยางเป่าลม กระบองลม หมอนเป่าลม หมอนอิง งานโมบายเป่าลม 3มิติ

หมอนรองคอ เป็นต้น โดยใช้ระบบงานพิมพ์ Silk Screen หรือ Offset Printing

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

รายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ปฏิทิน (Calendar)

ป้ายไวนิล (Vinyl)

ปฏิทิน (Calendar)

ป้ายไวนิล (Vinyl)