บทความ

Sport Day 2558 การแข่งขันกีฬาสี เพื่อสานสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาสี เพื่อสานสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทฯ ในเครือ ทีกรุ๊ป จำกัด ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม  2558
ณ โรงเรียนวัดทุ่งครุ พึ่งสายอนุสรณ์

Share :