ช่างเชื่อม

Qualifications
1. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป (สาขาบัญชี หรือการเงิน)
2. เพศหญิงอายุ 18-28 ปี
3. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง โดยเฉพาะ Microsoft Excel, Word, Internet
4. มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะด้านการประสานงานกับผู้อื่นที่ดี มีความละเอียดรอบครอบ
5. ถ้ามีประสบการณ์ (โดยเฉพาะการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Responsibilities
บันทึกบัญชี, คำนวณรายการต้นทุน และหน้าที่ทางด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน
10,000 บาท ขึ้นไป (ตามความสามารถ)

สวัสดิการ
สวัสดิการสำหรับพนักงานประจำ
* ประกันกลุ่ม
* กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
* Profit Sharing ปีละ 2 ครั้ง
* ตรวจสุขภาพประจำปี
* งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
* ทุนการศึกษาบุตร
* การฝึกอบรมพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ
* ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการ/ค่าเดินทาง
* ยูนิฟอร์ม
* เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
* เงินรางวัลตามอายุงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร ซี เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ติดต่อสมัครงาน : คุณสุวาลี อ่อนทรัพย์
โทร.02-815-8360 ต่อ 164
emai : suwalee@tnadvance.com
519/297-302 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140

กรอกแบบฟอร์ม

ตำแหน่งงานอื่นๆ
Sale
พนักงานประจำ 1 ตำแหน่ง
ปริญญาตรี
1 ปีขึ้นไป
ตามตกลง
กรุงเทพฯ
พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานประจำ 10 ตำแหน่ง
ไม่จำกัดการศึกษา
-
ตามตกลง
กรุงเทพฯ
หัวหน้าสต็อก
พนักงานประจำ 1 ตำแหน่ง
ปวส. – ปริญญาตรี
2 ปี
12,000 – 15,000
กรุงเทพฯ