บทความ

ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ต Offset คือ?

ระบบงานพิมพ์ offset เป็นระบบการพิมพ์แบบอนาล็อกที่ใช้แม่พิมพ์แบบพื้นราบในการถ่ายทอดหมึกลงบนวัสดุพิมพ์ โดยหมึกจะถ่ายโอนจากแม่พิมพ์ไปยังแผ่นยางหรือลูกกลิ้ง จากนั้นจึงถ่ายโอนไปยังวัสดุพิมพ์

อ่านต่อ »

ระบบการพิมพ์ซิลค์สกรีน (Silk Screen) คือ?

ระบบงานพิมพ์ silk screen เป็นระบบการพิมพ์แบบอนาล็อกที่ใช้แม่พิมพ์ที่มีรูพรุนหรือตาข่ายในการถ่ายทอดหมึกลงบนวัสดุพิมพ์ (การทำลายฉลุ สเตนซิล หรือ Stencil)โดยหมึกจะผ่านรูพรุนเฉพาะบริเวณที่ต้องการพิมพ์เท่านั้น

การพิมพ์ระบบนี้สามารถใช้พิมพ์ลงบนวัตถุ ได้แทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นวัสดุแบน กลม เหลี่ยม หรือรูปทรงแปลกๆ ทั้งหลาย

อ่านต่อ »

ระบบการพิมพ์ Digital คืออะไร?

ระบบงานพิมพ์ digital คือ ระบบการพิมพ์ที่ใช้เครื่องพิมพ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ โดยรับข้อมูลไฟล์งานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์มาพิมพ์ลงบนวัสดุโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องใช้เพลทหรือแม่พิมพ์ในการพิมพ์เหมือนระบบการพิมพ์แบบดั้งเดิม

อ่านต่อ »