ซุ้มโค้งบนกองโชว์ (Arch / Pole)

ซุ้มโค้งบนกองโชว์สามารถไดคัทเป็นรูปแบบตามที่ต้องการ ใช้ตกแต่งบนกองโชว์ หรือ Wrap Around เพื่อความสวยงาม สามารถออกแบบและขึ้นรูป 3 มิติเพื่อเข้ากับแคมเปญและเทศกาลต่าง ๆ ได้ อาทิ เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน วาเลนไทน์

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

รายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ป้ายไวนิล (Vinyl)

ปฏิทิน (Calendar)

ปฏิทิน (Calendar)

ป้ายไวนิล (Vinyl)