สมัครงาน

Sale
พนักงานประจำ 1 ตำแหน่ง
ปริญญาตรี
1 ปีขึ้นไป
ตามตกลง
กรุงเทพฯ
พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานประจำ 10 ตำแหน่ง
ไม่จำกัดการศึกษา
-
ตามตกลง
กรุงเทพฯ
หัวหน้าสต็อก
พนักงานประจำ 1 ตำแหน่ง
ปวส. – ปริญญาตรี
2 ปี
12,000 – 15,000
กรุงเทพฯ
ช่างเชื่อม
พนักงานประจำ 2 ตำแหน่ง
ปวส. ขึ้นไป
2 ปี
ตามตกลง
กรุงเทพฯ