ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมพนักงานหลักสูตร : พัฒนาศักยภาพพนักงานและผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

บริษัท  ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์  อินเตอร์เทรด จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมพนักงาน

อ่านต่อ »

Sport Day 2558 การแข่งขันกีฬาสี เพื่อสานสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาสี เพื่อสานสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทฯ ในเครือ ทีกรุ๊ป จำกัด ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม  2558 ณ โรงเรียนวัดทุ่งครุ พึ่งสายอนุสรณ์

อ่านต่อ »