แบนเนอร์ (Banner)

แผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ติดตั้งตามหน้าอาคาร หน้าโครงการ หรือ ตามริมถนน

วัสดุ : Flex, Vinyl 

อายุการใช้งาน : 6 เดือน – 2 ปี ขึ้นอยู่กับความหนาวัสดุที่ใช้และระบบงานพิมพ์ 

ขนาดมาตรฐาน : 1 x 3 เมตร 0.32 มิล (360 แกรม)

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

รายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ปฏิทิน (Calendar)

ปฏิทิน (Calendar)

ปฏิทิน (Calendar)

ป้ายไวนิล (Vinyl)