โปสเตอร์ (Poster)

โปสเตอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดึงดูดสายตาจากระยะไกล ออกแบบเพื่อติดบนผนังหรือกำแพง 

สามารถพิมพ์ได้บนหลากหลายวัสดุ อาทิ กระดาษอาร์ตมัน กระดาษอาร์ตด้าน กระดาษ PP เป็นต้น

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

รายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ปฏิทิน (Calendar)

ปฏิทิน (Calendar)

ป้ายไวนิล (Vinyl)