ป้ายติดชั้นวางสินค้า (Shelf Talker)

ป้ายติดชั้นวางสินค้า ป้ายติดเชลฟ์ ป้ายโฆษณาใต้สินค้า ป้ายโฆษณาบนชั้นวางสินค้า ป้ายติดโปรโมทสินค้า ณ จุดขาย

สื่อที่ช่วยส่งเสริมการขาย ดึงดูดความสนใจ มีหน้าที่แนะนำจุดเด่น รายละเอียดสินค้า หรือ โปรโมชั่นของสินค้า

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

รายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ปฏิทิน (Calendar)

ปฏิทิน (Calendar)

ป้ายไวนิล (Vinyl)

ปฏิทิน (Calendar)

ป้ายไวนิล (Vinyl)