ผ้าบังแดด / ผ้าใบกันสาด (Sunshade)

ผ้าใบกันแดด ผ้าใบกันสาด Sunshade ถือเป็นสื่อโฆษณาที่มีประโยชน์ใช้สอยและโฆษณาในตัว 

สำหรับติดตั้งกับร้านค้าทั่วไป มีความเหนียวทนทาน บังแดด ทนแดด ลม ฝน

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

รายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ป้ายไวนิล (Vinyl)

ปฏิทิน (Calendar)

ป้ายไวนิล (Vinyl)

ป้ายไวนิล (Vinyl)

ปฏิทิน (Calendar)