สติ๊กเกอร์ (Sticker)

การประชาสัมพันธ์สินค้าโดยพิมพ์โฆษณาลงบนแผ่น Sticker PVC และเคลือบข้างหลังฉาบไว้ด้วยกาว เพื่อลอกแล้วแปะลงบนวัสดุอื่นๆ 

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

รายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ป้ายไวนิล (Vinyl)

ปฏิทิน (Calendar)

ปฏิทิน (Calendar)

ป้ายไวนิล (Vinyl)