ป้าย X-Stand (X-Stand)

ป้าย X Stand ป้ายเอ็กสแตน ขาตั้ง X Stand ป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมขาตั้งโครงเหล็ก พกพาได้สะดวก น้ำหนักเบา ใช้พื้นที่ในการตั้งวางน้อย นิยมใช้ตอนออกบูธนิทรรศการหรืออิเวนต์ต่าง ๆ และตั้งโฆษณาในห้างสรรพสินค้า

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

รายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ปฏิทิน (Calendar)

ป้ายไวนิล (Vinyl)

ป้ายไวนิล (Vinyl)

ปฏิทิน (Calendar)