โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ
(Brochure/Flyer/Leaflet)

สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและประชาสัมพันธ์สำหรับแจก จัดส่งจดหมาย หรือ วางตามจุดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

สามารถพิมพ์ได้ 2 ระบบ Offset (สำหรับจำนวนการสั่งเยอะ) และ 

Digital Print (สำหรับจำนวนการสั่งน้อยและต้องการความรวดเร็ว)

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

รายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ปฏิทิน (Calendar)

ป้ายไวนิล (Vinyl)

ปฏิทิน (Calendar)

ป้ายไวนิล (Vinyl)