สื่อ ณ จุดขาย

ชั้นวางสินค้า (Shelf)

ออกแบบและผลิตชั้นวางสินค้าให้เหมาะสมกับสินค้าและแบรนด์ของคุณ
สามารถผลิตได้หลากหลายขนาดและวัสดุ เช่น อะคริลิค ไม้ หรือ เหล็ก

ออกแบบและผลิตชั้นวางสินค้าให้เหมาะสมกับสินค้าและแบรนด์ของคุณ สามารถผลิตได้หลากหลายขนาดและวัสดุ เช่น อะคริลิค ไม้ หรือ เหล็ก

Share :

ซุ้มโค้งบนกองโชว์ (Arch)

ซุ้มโค้งบนกองโชว์สามารถไดคัทเป็นรูปแบบตามที่ต้องการ ใช้ตกแต่งบนกองโชว์
หรือ Wrap Around เพื่อความสวยงาม สามารถออกแบบและทำเป็น 3 มิติได้

ซุ้มโค้งบนกองโชว์สามารถไดคัทเป็นรูปแบบตามที่ต้องการ ใช้ตกแต่งบนกองโชว์ หรือ Wrap Around เพื่อความสวยงาม สามารถออกแบบและทำเป็น 3 มิติได้

Share :

ป้ายติดชั้นวางสินค้า (Shelf Talker)

ป้ายโฆษณาที่อยู่ใต้สินค้า ใช้เพื่อแจ้งรายละเอียดสินค้า หรือ โปรโมชั่นต่างๆ

Share :

ป้ายเด้ง (Wobbler)

ป้ายโฆษณาเด้งดึ๋ง ยื่นออกมาจากชั้นวาง ช่วยดึงดูดสายตาของผู้พบเห็น สามารถไดคัทได้หลายรูปแบบ เช่น รูปสินค้า วงกลม สี่เหลี่ยม

Share :