Sale

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
* ขายงานสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา / งานออกแบบบูธ

คุณสมบัติ
* อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
* ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
* ประสบการณ์(ปี) : 1
* มีทักษะในการบริหารข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และมีไหวพริบ
* มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

สวัสดิการ :
โบน้ส,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม,ชุดยูนิฟอร์ม,จัดนำเที่ยวประจำปี,
ตรวจสุขภาพประจำปี,กีฬาสีประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน
519/297-302 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

ติดต่อสมัครงาน : คุณสุวาลี อ่อนทรัพย์
โทร.02-815-8360 ต่อ 164
emai : suwalee@tnadvance.com
519/297-302 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140

กรอกแบบฟอร์ม

ตำแหน่งงานอื่นๆ
พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานประจำ 10 ตำแหน่ง
ไม่จำกัดการศึกษา
-
ตามตกลง
กรุงเทพฯ
หัวหน้าสต็อก
พนักงานประจำ 1 ตำแหน่ง
ปวส. – ปริญญาตรี
2 ปี
12,000 – 15,000
กรุงเทพฯ
ช่างเชื่อม
พนักงานประจำ 2 ตำแหน่ง
ปวส. ขึ้นไป
2 ปี
ตามตกลง
กรุงเทพฯ