ป้ายไวนิล (Vinyl)

ป้ายโฆษณาไวนิล เหมาะสำหรับประชาสัมพันธ์ทั้ง indoor และ outdoor ช่วยดึงดูดความสนใจให้ผู้พบเห็น สีสด คมชัด 

มีความคงทนต่อแดด ลม ฝน อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับสเปคของหมึกพิมพ์และวัสดุที่เลือกใช้ของลูกค้า 

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

รายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ปฏิทิน (Calendar)

ป้ายไวนิล (Vinyl)

ป้ายไวนิล (Vinyl)

ปฏิทิน (Calendar)