ช่างเชื่อม

Qualifications 1. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป (สาขาบัญชี หรือการเงิน) 2. เพศหญิงอายุ 18-28 ปี 3. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง โดยเฉพาะ Microsoft Excel, Word, Internet 4. มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะด้านการประสานงานกับผู้อื่นที่ดี มีความละเอียดรอบครอบ 5. ถ้ามีประสบการณ์ (โดยเฉพาะการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Responsibilities บันทึกบัญชี, คำนวณรายการต้นทุน และหน้าที่ทางด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป (ตามความสามารถ) สวัสดิการ สวัสดิการสำหรับพนักงานประจำ * ประกันกลุ่ม * กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ * Profit Sharing ปีละ 2 ครั้ง * ตรวจสุขภาพประจำปี * งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี * ทุนการศึกษาบุตร * […]